sos-line-break-black

Komu pomáhame pomáhať

Občianske združenie Vagus sa venuje profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí prišli o svoj domov. Od roku 2011 realizuje viaceré projekty - Domec, Housing Cverna, Street Work a iné.
Občianske združenie Vagus sa venuje profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí prišli o svoj domov. Od roku 2011 realizuje viaceré projekty – Domec, Housing Cverna, Street Work a iné.
Program BUDDY nadácie Provida je o (ne)obyčajnom priateľstve medzi dobrovoľníkmi a deťmi, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách. Priateľstve, ktoré deťom pomáha na ceste k samostatnosti.
Program BUDDY nadácie Provida je o (ne)obyčajnom priateľstve medzi dobrovoľníkmi a deťmi, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách. Priateľstve, ktoré deťom pomáha na ceste k samostatnosti.
Nadácia pre deti Slovenska vo svojom vzdelávacom programe prináša sociálno-finančné vzdelávanie deťom a mladým ľuďom z centier pre deti a rodiny. Pomáha im tak viesť samostatnejší život a lepšie sa začleniť do života.
Nadácia pre deti Slovenska vo svojom vzdelávacom programe prináša sociálno-finančné vzdelávanie deťom a mladým ľuďom z centier pre deti a rodiny. Pomáha im tak viesť samostatnejší život a lepšie sa začleniť do života.
sos-line-break-black

Kto nám pomáha pomáhať

Team výživových poradcov spolupracujúcich s fitness centrami, osobnými trénermi a v neposlednom rade ich klientmi. Spolu s našou n.o. pomáhajú zlepšovať stravu ľuďom bez domova a takisto pomáhajú s organizáciou vzdelávacích SOS workshopov.
Team výživových poradcov spolupracujúcich s fitness centrami, osobnými trénermi a v neposlednom rade ich klientmi. Spolu s našou n.o. pomáhajú zlepšovať stravu ľuďom bez domova a takisto pomáhajú s organizáciou vzdelávacích SOS workshopov.
Komplexný poskytovateľ zdravotnej a well-being starostlivosť pre spoločnosti a ich zamestnancov po celom Slovensku. Spolu s našou n.o. a ďalšími partnermi pomáhajú prinášať otázky ekológie a udržateľného podnikania do korporátnej sféry.
Komplexný poskytovateľ zdravotnej a well-being starostlivosť pre spoločnosti a ich zamestnancov po celom Slovensku. Spolu s našou n.o. a ďalšími partnermi pomáhajú prinášať otázky ekológie a udržateľného podnikania do korporátnej sféry.
Spoločnosť organizujúca tematické pobyty zamerané na fitness, jogu, beh, bojové športy, kolektívne cvičenia, zdravú výživu a sebarozvoj. Spolu s našou n.o. pomáhajú zorganizovať každoročný charitatívny pobyt so zbierkou pre deti bez rodín.
Spoločnosť organizujúca tematické pobyty zamerané na fitness, jogu, beh, bojové športy, kolektívne cvičenia, zdravú výživu a sebarozvoj. Spolu s našou n.o. pomáhajú zorganizovať každoročný charitatívny pobyt so zbierkou pre deti bez rodín.
Sparring je spločnosť, čierna skrinka, ktorá absorbuje všetky vaše právne bolesti a podporuje vás na vašej ceste k globálnemu úspechu. Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť práva.
Sparring je spločnosť, čierna skrinka, ktorá absorbuje všetky vaše právne bolesti a podporuje vás na vašej ceste k globálnemu úspechu. Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť práva.
Medzinárodný coworking pôsobiaci v Bratislave, ktorý, okrem fyzického priestoru určeného najmä pre prácu podnikateľov, živnostníkov, menšie či stredné firmy alebo študentov, poskytuje komplexné služby s cieľom podporovať pokrok a vzdelávanie komunity, ktorá chce byť v popredí inovácií a technológií.
Medzinárodný coworking pôsobiaci v Bratislave, ktorý, okrem fyzického priestoru určeného najmä pre prácu podnikateľov, živnostníkov, menšie či stredné firmy alebo študentov, poskytuje komplexné služby s cieľom podporovať pokrok a vzdelávanie komunity, ktorá chce byť v popredí inovácií a technológií.
Mindworx využíva silu behaviorálnej vedy na porozumenie a ovplyvňovanie správania vašich zákazníkov či zamestnancov. Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť behaviorálnej ekonómie.
Mindworx využíva silu behaviorálnej vedy na porozumenie a ovplyvňovanie správania vašich zákazníkov či zamestnancov. Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť behaviorálnej ekonómie.
Limerock Advisory je spoločnosť, ktorá pôsobí na poli transakčného poradenstva a kombinuje dlhoročné skúsenosti z oblasti finančného poradenstva, korporátneho a investičného bankovníctva. Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť financii.
Limerock Advisory je spoločnosť, ktorá pôsobí na poli transakčného poradenstva a kombinuje dlhoročné skúsenosti z oblasti finančného poradenstva, korporátneho a investičného bankovníctva. Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť financii.
Celosvetová osvetová kampaň pod záštitou Food Foundation Jamieho Olivera, ktorého cieľom je šíriť informácie o prevencii voči detskej obezite, ale aj poukazovať na potrebu vzdelávania v oblasti rozumného stravovania dospelých.
Celosvetová osvetová kampaň pod záštitou Food Foundation Jamieho Olivera, ktorého cieľom je šíriť informácie o prevencii voči detskej obezite, ale aj poukazovať na potrebu vzdelávania v oblasti rozumného stravovania dospelých.
Mladá agentúra, ktorá sa zameriava na digitálnu komunikáciu. Ako vravia "Nechceme do online prispievať ďalším bullshitom. Preto vytvárame veci, ktoré majú zmysel a hodnotu a bavia nás aj klientov. Inovujeme komunikáciu." Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť online marketingu.
Mladá agentúra, ktorá sa zameriava na digitálnu komunikáciu. Ako vravia “Nechceme do online prispievať ďalším bullshitom. Preto vytvárame veci, ktoré majú zmysel a hodnotu a bavia nás aj klientov. Inovujeme komunikáciu.” Našej n.o. pomáha organizovať vzdelávacie SOS workshopy zamerané na oblasť online marketingu.