EKO VZDELÁVANIE

sos-line-break-black

Na to, aby ste mohli byť skutočnou eko firmou, nestačí len optimalizovať dodávateľské, odberateľské a výrobné procesy. Dôležitým faktorom je eko vzdelanie samotných zamestnancov vašej spoločnosti. Spolu s partnermi z rôznych oblastí venujúcich sa udržateľnému spôsobu života pre vás pripravíme prednášky a workshopy zamerané na znižovanie produkcie odpadu, recykláciu, upcykláciu a iné spôsoby zlepšovania nášho vplyvu na životné prostredie.

Eko prednášky a workshopy pre zamestnancov
sos-line-break-black

Ďalšie eko aktivity

Slow fashion workshopy pre zamestnancov

SLOW FASHION

FIREMNÉ SWAPY & WORKSHOPY

Food revolution školy varenia

FOOD REVOLUTION

ŠKOLY VARENIA & NEVARENIA

Eko poradenstvo - Less waste

LESS WASTE

PORADENSTVO & EKO AUDIT 

Kontaktujte nás

Máte záujem o niektorú z našich prednášok alebo workshopov? Alebo by ste chceli zoptimalizovať narábanie s odpadom vo vašej spoločnosti? Napíšte nám a spolu s našimi partnermi vám radi pomôžeme.