LESS WASTE PORADENSTVO

sos-line-break-black

Spolu s tímom Less Waste Global realizujeme profesionálne odpadové poradenstvo a audit s cieľom zredukovať množstvo odpadu na minimálnu možnú mieru. Súčasťou auditu je tiež ekonomická analýza nákladov spojených so zavedenými opatreniami. Po zavedení procesov a uplynutí testovacej doby, získa firma certifikát Environmentálne zodpovednej firmy, vďaka ktorému bude môcť čerpať granty a dotácie z Ministerstva životného prostredia.

Eko poradenstvo - Less waste
sos-line-break-black

Ďalšie eko aktivity

Eko prednášky a workshopy pre zamestnancov

EKO VZDELÁVANIE

WORKSHOPY & PREDNÁŠKY

Slow fashion workshopy pre zamestnancov

SLOW FASHION

FIREMNÉ SWAPY & WORKSHOPY

Food revolution školy varenia

FOOD REVOLUTION

ŠKOLY VARENIA & NEVARENIA

Kontaktujte nás

Máte záujem o niektorú z našich prednášok alebo workshopov? Alebo by ste chceli zoptimalizovať narábanie s odpadom vo vašej spoločnosti? Napíšte nám a spolu s našimi partnermi vám radi pomôžeme.